Met het project €nergiek Toezicht stimuleert de Omgevingsdienst bedrijven om energie te besparen. Daarmee draagt het project bij aan mondiale en landelijke afspraken om de CO2-uitstoot omlaag te brengen.

 

Het project voorkomt ook dat de Omgevingsdienst moet optreden tegen bedrijven die hier geen aandacht aan besteden. Bedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Deze plicht geldt voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken.

 

De Omgevingsdienst Groningen is namens de overheden in Groningen handhaver van onder meer deze wet, maar tevens de uitvoerende instantie van het project €nergiek toezicht.

Met de onderstaande menukaart bieden we u een drietal keuzemogelijkheden aan; van minimaal tot uitgebreid.   

Ik wil geholpen worden!

Ik regel het zelf!

Ik wil een stap verder!

* Ik voer de maatregellijsten RVO uit

* Handhaving controleert

* Aan de hand van een energiescan  

    wordt met een adviesbedrijf een    

    plan van aanpak gemaakt en

    uitgevoerd.

*  Handhaving in overleg

   

* Keuze uit verschillende 

   programma's:    MVO, CO2-    

   prestatieladder, financiële    

   analyse, enz., enz.

U bepaalt zelf hoe u uw besparingsdoelen realiseert. Dat kan aan de hand van een energiescan, maar ook zonder. De maatregellijsten vind u hier:

Overzicht erkende maatregelen energiebesparing per bedrijfstak

Na uitvoering worden de werkzaamheden gecontroleerd.

 

 

€nergiek toezicht werkt nauw samen met een drietal bedrijven, die u kunnen begeleiden met een energiescan en een plan van aanpak dat leidt tot de vereiste besparingen en het toezicht daarop.

 

Klik hier voor meer info over deze bedrijven

 

 

 

U wilt, nu u toch aan de slag gaat met energiebesparing alles er uithalen voor uw bedrijf. Een tweetal bedrijven ondersteunen u volledig in het traject naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. U voldoet dan in ruime mate aan de wettelijke eisen.

Klik hier voor meer info over deze twee bedrijven