Gemeenschap

Hans Meek

 

Bioloog en secretaris van de Werkgroep Voetafdruk Nederland

 

Boek; Ecologica

"Het lijkt zo te zijn dat de mens weliswaar een rationeel wezen is met verstand en rede, maar niet in die mate dat de eigen, oerbiologische individuele en gemeenschappelijke groeidrang en daaraan gerelateerd groepsgedrag is te veranderen door rationele overwegingen. Dat zien we niet alleen in sociaal opzicht, maar ook op het gebied van sexueel gedrag. Wanneer we ons ogenschijnlijk rationele dagleven vergelijken met het nachtleven in nachtclubs en discotheken en de groei en bloei van prostitutie en pornografie, wordt op deze terreinen vaak weinig blijk gegeven van rationele afwegingen. Dit lijkt ook te gelden voor het respecteren van ecologische grenzen en oorlogsvoering met

concurrerende volkeren. We kunnen als mensen veel beschrijven, begrijpen, doorgronden en manipuleren, maar als groep of populatie kunnen we onze primair biologische voortplantingsdrift en overlevingsdrive maar moeilijk en zeer met mate rationeel beinvloeden, laat staan inperken.

 

Er zijn altijd wel kleine groepen die alternatieven uitproberen, maar doorgaans blijven ze in de minderheid. Slechts een enkele keer leiden ze onder gunstige omstandigheden tot grootschalige alternatieven, zoals het succesvolle pacifistisch verzet tegen kolonisatie of rassenonderdrukking van Gandhi in India of van Martin Luther King in Noord-Amerika.

Hoe inspirerend en hoopvol dergelijke voorbeelden ook zijn, in het algemeen blijft het een minderheid van de totale populatie, die alleen boven komt drijven als de (economische) realiteit dat toelaat.

In het geval van zowel Gandhi als Martin Luther King betekende dat: als er voldoende (fossiele) externe energie voorhanden is om koloniale- of slavenarbeid te vervangen door machines.

Mobiel:

06 30832967

Jan R. Stuutstraat F33

9663 SG Nieuwe Pekela

KvK 63823918

Bank NL11TRIO 0786 921846

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now