Dit najaar pakken we door!

De werkgroep PekelageeftGas! met van links naar rechts: Pieter Brink (Stichting Samen Energie Neutraal), Coen Oosterveld (Pekela Duurzaam), Marco Kneteman (energie-adviseur), Martin van der Kooij (werkgroeplid), Erik Matien (algemeen projectleider), Ester Boekholt (werkgroeplid), Robert de Jonge (werkgroeplid), Jacob Siepel (werkgroeplid) Niet op de foto: Wilma Manenschijn (ambtenaar De Kompanjie)

Nog vóor de bewonersavond van 13 juni hebben we 14 eerste deelnemers (pioniers) een bezoek gebracht, waarbij ook een energieadviseur en installateurs aanwezig waren. Het aantal aanmeldingen liep toen al gestaag door en liep na de info-avond op tot in totaal 100 aanmeldingen. De werkgroep (zie foto boven) kan nu dit najaar doorpakken.

Inmiddels wordt de tweede groep aanmelders benaderd voor een afspraak en hopen we de belangstellenden van ná 13 juni nog vóor het eind van dit jaar kunnen bezoeken.

50% gasbesparing voor iedereen binnen handbereik

De grote zaal van ‘De Riggel’ barstte haast letterlijk uit z’n voegen op de avond van de dertiende juni. Dat kwam niet door een aardbeving, maar doordat de bewoners van BovenPekela en Doorsnee massaal gehoor gaven aan een oproep om naar de infoavond van de werkgroep ‘Pekela geeft Gas’ te komen.

Jaap van Mannekes, wethouder van de gemeente Pekela, pakt uit

Jaap van Mannekes, wethouder van de gemeente Pekela, pakt uit

De goed gevulde zaal met belangstellenden

Martin van der Kooij, voormalig coördinator van de Groninger Energie Koepel en inwoner van Boven Pekela, die de avond aan elkaar praatte, had zichtbaar moeite zich tussen de drukbezette rijen aanwezigen te bewegen.

Er waren al eerder avonden vöor en döor bewoners georganiseerd. Die waren voor mensen die metéen wilden deelnemen aan het gasbesparingstraject. Op deze avond zou het héle plan uitgelegd worden, de deelnemende organisaties  aan het woord komen en het stappenplan uitgelegd worden.

De werkgroep schotelde het publiek een spannend en visueel programma voor en trapte met een vrolijk filmpje van Ester Boekholt af. Foto’s van het eigen dorp en de relatie met de landelijke energieplannen wisselden elkaar uptempo af!

Jaap van Mannekes, wethouder van de gemeente Pekela, pakt uit

Martin ontvangt gasmolecuul van Peter van Elferen van Gasunie

Daarna werden de stakeholders (Gemeente, Provincie, Gasunie, de stichting Samen Energie Neutraal, Enexis en de directeur van de groengasfabriek Bareau) aan de tand gevoeld: Waarom hadden zij belang in het project en wat waren de voordelen?

Ze hadden allemaal een cadeautje voor de avondvoorzitter en het publiek  meegenomen. De éen een WC-rol, de ander een gasmolecuul, een appel, een banaan en zelfs een gaskraantje.

Aan het eind verzamelde Martin al deze spullen om het publiek concreet te laten zien hoe het totale plan er uitzag:

Ondersteund door een powerpoint presentatie en de cadeau gekregen voorwerpen vatte hij het plan als volgt samen:

 

We gaan, in een gesloten, proces onder hoge druk zélf ons eigen gas maken en daarmee kunnen we  onze huizen voor 50% zelf van gas voorzien.  Die overige 50% gaan we besparen door iedereen in de gelegenheid te stellen een hybride warmtepomp aan te schaffen.

De familie Bugel in hun keuken

De werking van de hybride warmtepomp wordt uitgelegd

Voor de aanwezigen was dat laatste (de extra subsidie) natuurlijk van groot belang. Robert de Jonge van de Noorderkolonie, die de eerste deelnemers tot nu toe had begeleid, vertelde helder en duidelijk wat de aanleg van een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen voor je huis en jezelf betekende. Wat je aan financiering en besparing kon verwachten.

Na de pauze kwam Eveline Bugel aan het woord om te vertellen over haar ervaringen tot nu toe. De familie Bugel had zich als pionier aangemeld. Zij hadden al plannen voor een renovatie van hun keuken en de gratis energiescan, het voorstel voor installatie van een warmtepomp en bijbehorende extra zonnepanelen sloten perfect aan op hun huidige activiteiten.

 

Aan het eind van de avond nam Robert ons mee in de volgorde van het aantal te nemen stappen die genomen moeten worden om voor iedereen een gesubsidieerde warmtepomp mogelijk te maken. Waar je je aan kunt melden, welke hulp je van de werkgroep kunt verwachten, waar en wanneer je subsidies aan kunt vragen en in welke volgorde.

Een hele lijst passeerde zo de revue. Gelukkig was er na de presentatie, onder het genot van een drankje en hapje ruim gelegenheid vragen te stellen over dit stappenplan. Ook de betrokken stakeholders kon het hemd van het lijf gevraagd worden en in de serre dromden een tiental inwoners samen bij een opstelling van een warmtepompinstallatie.

 

Al deze informatie is overigens, ook voor de Bovenpekelders die niet op de avond konden komen terug te lezen op deze site

De werkgroep was al aangenaam verrast door de grote opkomst en hun verbazing na afloop van de avond was misschien nog wel groter toen bleek dat zeker 40 buurtgenoten formulieren voor deelname en/of meer info ingevuld hadden!

‘Pekela geeft gas!’ bleek nu al een schot in de roos te zijn en een echt initiatief dat door de buurt werd herkend als ‘iets van en voor henzelf’.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now