Deelname

Rechts van je vind je het aanmeld-formulier.

Na invulling en verzending ontvang je van ons een bevestiging en kijken we samen of en hóe we een verdere afspraak kunnen maken.

Hieronder vind je een lijst van veelgestelde vragen die met het project te maken hebben.


Staat je vraag er niet tussen?

 

Schroom dan niet contact op te nemen op pekelageeftgas@gmail.com of vermeld het op het aanmeldformulier bij het veld ' geefhierjejaarlijks gasgebruikaan'.

aanmeldformulier 'Pekela geeft Gas!

Veelgestelde vragen: algemeen

Waar draait het om in het project?

Het is ons te doen om een gasbesparing en een omslag van aardgas naar groen gas. Dat laatste hopen we te bereiken door een gasbrouwerij te realiseren. Op deze website vindt u nu vooral informatie aan over het eerste deel: gasbesparing. Daarin kunt ook u iets betekenen. Voor het dorp, maar ook voor uw portemonnee. Als u investeert in een warmtepomp, zonnepanelen en eventueel kierafdichting, ontvangt u van ons -naast de subsidie van de Rijksoverheid- een projectbijdrage.

Heeft het project ook andere doeleinden naast het stimuleren van de warmtepomp, zonnepanelen en kierafdichting?

Het belangrijkste doel is een aardgasvrije energievoorziening, zonder woonlasten verzwaring voor de deelnemers.

 

Wie is initiatiefnemer van het project?

Het project is een initiatief van de werkgroep Boven Pekela Energieneutraal (BPEN). Zij heeft enkele partijen om zich heen verzameld die vanuit hun professie het project bij de uitvoering helpen.  

 

Mag iedereen meedoen?

Het project is bedoeld voor inwoners van Boven Pekela en Doorsnee en tot de Ommelanderklap. Het gaat globaal om het postcodegebied 9663 HA t/m HJ, RK t/m RX, SE t/m SF, SK t/m SV, TA t/m TV. Voor het precieze projectgebied zie het kaartje op deze website. Het project is vooral bedoeld voor huishoudens die momenteel (veel) aardgas verbruiken voor verwarming van het huis.

Veelgestelde vragen: aanmelding

 

Hoe kan ik meedoen?

U kunt zich aanmelden via de website of via het e-mailadres pekelageeftgas@gmail.com Op de website vindt u de mogelijkheid om enkele gegevens achter te laten. Hierna wordt contact met u opgenomen.

 

Wat bedoelt u met “pilot”?

We proberen samen met de eerste 50 deelnemers te ontdekken hoe we het proces het beste kunnen inrichten. We zijn ons ervan bewust, dat dit soms enige hinder of vertraging met zich meebrengt. Als dank voor uw begrip, ontvangt u van ons een extra bijdrage. Deze pilot-fase stopt zodra we 50 deelnemers hebben.

 

Ik heb me aangemeld naar aanleiding van de bewonersavond of website, wat kan ik nu verwachten?

U ontvangt na aanmelding een bevestiging van ons van uw aanmelding. Na enige tijd wordt contact met u opgenomen of uw situatie past binnen het project. Als dit het geval is, komt uw woning op de lijst van te scannen woningen. Het is niet precies te zeggen hoe veel tijd er tussen het aanmelden en de eventuele scan zit. Wegens grote belangstelling kan het zijn, dat u enige tijd moet wachten op de scan. We proberen op de website bij te houden welke serie aanmeldingen aan de beurt is. Het project loopt over een periode van 3 jaar.

 

Hoe ziet het traject eruit?

Als u zich heeft aangemeld ontvangt u een vragenformulier. Op basis van de informatie van dat formulier geven we aan of het project voor u interessant is. Vervolgens wordt contact met u opgenomen voor een afspraak en volgt een bezoek. Tijdens dit bezoek (uitgevoerd door iemand uit de werkgroep en energieadviesbureau Invent) wordt gekeken naar het besaringspotentieel en welke installatie u nodig heeft. Aan de hand daarvan ontvangt u een energierapport en een offerte voor zowel kierafdichting (indien en voor zover van toepassing), warmtepomp en zonnepanelen. In dit informatiepakket wordt ook de bijdrage vanuit het project besproken. Dan overlegt u uiteindelijk samen met de installatiebedrijven wat u gaat doen. Als u “ja” zegt, worden de gasbesparende maatregelen spoedig gerealiseerd.

 

Heeft u ervaring met deze aanpak?

De aanpak is gebaseerd op de Quick-Fit-methode van Stichting Samen Energie Neutraal (SEN). De ervaringen zijn zeer positief. Vandaar dat in dit project voor deze aanpak is gekozen.

 

Ik wil mijn huis (nu) verbouwen en kan dus niet zo lang wachten. Wat moet ik doen?

We werken op volgorde van binnenkomst van aanmeldingen. Als het dorp een energiebesparing misloopt, zou dat zonde zijn. We vragen u in dit geval een mail te sturen naar pekelageeftgas@gmail.com

 

Als ik mij aanmeld voor het project; zijn hier dan ook gelijk kosten aan verbonden?

Nee, als u zich aanmeldt voor het project bent u niet gelijk aan kosten verbonden. Nadat u zich heeft aangemeld voor het project, wordt gekeken of uw situatie past binnen de kaders van het project. Als uw woning past binnen het project, dan wordt uw woning gescand om te kijken wat het beste past bij uw woning. Na deze scan ontvangt u gratis en geheel vrijblijvend een advies.

Veelgestelde vragen: warmtepomp

 

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is een apparaat dat laagwaardige energie uit lucht, bodem of water omzet in hoogwaardige bruikbare energie in de vorm van warmte. Met deze warmte wordt uw woning verwarmt. Een vloeistof die bij zeer lage temperatuur verdampt, onttrekt de warmte uit de buitenlucht (denk aan een natte vinger in de wind, deze wordt koud, warmte onttrekking uit vinger). Deze damp wordt samengeperst door een compressor. Als iets samen wordt geperst ontstaat er warmte (denk aan het ondereinde van een fietspomp dat na het oppompen van de band warm is). Deze warmte wordt gebruikt om water te verwarmen. De temperatuur kan oplopen tot 65°C. Als de warmte afgegeven is aan het verwarmingssysteem, wordt door een expansieventiel de druk weer van de damp gehaald. Door de druk verlaging zakt de temperatuur. Hierdoor kan het weer warmte uit de omgeving opnemen en begint het weer opnieuw.

 

Wie levert de warmtepomp?

Vanuit het project hebben we (voor in ieder geval de pilotfase) afspraken gemaakt met Schoonebeek Klimaattechniek. Het bedrijf is gecertificeerd en gespecialiseerd.

 

Als ik problemen heb met een warmtepomp, hoe zit dat met garantie?

Dit is doorgaans goed geregeld. De leverancier van het merk warmtepomp geeft garantie. De installateur handelt deze garantie af. Een warmtepomp vereist, dat zij over een langere periode wordt ingeregeld. Dit om een optimale temperatuur te verkrijgen. Dit is de verantwoordelijkheid van de installateur.

 

Hoe zit het met het onderhoud van de warmtepomp?

Een warmtepomp vereist net als een CV-ketel onderhoud. U kunt voor het onderhoud aparte afspraken maken met de installateur. Vraag deze gerust naar de voorwaarden en

 

Mag ik zelf een leverancier en/of installateur aandragen?

Dat mag, maar in dat geval kunt u geen aanspraak maken op het waarborgfonds. Wel kunt u een bijdrage krijgen uit het project.

Veelgestelde vragen: zonnepanelen

 

Ik heb al net nieuwe zonnepanelen, wat heeft project voor nut voor mij?

Wij gaan kijken of een hybride warmtepomp geschikt is voor uw woning. Verder onderzoeken we of er nog panelen bijgeplaatst kunnen worden, . Dan kunt u als nog veel aardgas besparen en een hoger eigen gebruik uit zonne-energie halen.

 

Kan ik ook alleen zonnepanelen aanschaffen en een bijdrage krijgen?

Helaas niet. Het is ons te doen om het realiseren van een aardgasbesparing. Dit kan bereikt worden door een warmtepomp. Deze warmtepomp verbruikt echter elektriciteit. De zonnepanelen zijn bedoeld om die extra hoeveelheid elektriciteit te produceren, zodat er sprake is van een energie neutrale situatie.

 

Kan ik ook extra panelen aanschaffen?

Voor uw eigen rekening kunt u extra zonnepanelen aanschaffen. Geen probleem. De installateur zal dan een aparte offerte voor die zonnepanelen opstellen. De BTW kunt u hierover tegelijk met de zonnepanelen voor het project terugvragen.

 

Mag ik zelf een leverancier en/of installateur aandragen?

Dat mag zolang de panelen maar bedoeld zijn om het extra stroomverbruik van de warmtepomp te compenseren. U kunt geen aanspraak maken op het waarborgfonds.

Veelgestelde vragen: bijdrage/financieel

 

Ik heb gehoord dat je een bijdrage krijgt als je meedoet. Wie betaalt dat eigenlijk?

De bijdrage is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project “Pekela geeft gas” is een van de eerste proeftuinen die in Nederland van start is gegaan om een aardgasvrije wijken te verkrijgen. De middelen van het Ministerie zet de werkgroep in om Boven Pekela aardgasvrij te maken.

 

Welke bijdrage kan ik ontvangen?

Als u besluit mee te doen, ontvangt u vanuit het project een bijdrage voor:

  • De aanschaf van de hybride warmtepomp

  • Tegemoetkoming in de rente (i.g.v. een lening)

  • Stimulans bijdrage (i.g.v. eigen financiering)

  • Pilot bonus

De hoogte van onze bijdrage verschilt van geval tot geval en wordt gecommuniceerd in een rapport dat u van ons ontvangt. Dit rapport ontvangt u nadat een schouwing bij u thuis heeft plaatsgevonden en duidelijk is geworden welke maatregelen voor u gewenst zijn.

 

Kan ik naast de projectbijdrage ook nog aanspraak maken op subsidies?

Ja, dat kan. Naast onze bijdrage kunt u aanspraak maken op een ISDE-subsidie voor warmtepompen. De hoogte van de subsidie hangt af van het vermogen van een warmtepomp.

 

Zijn er naast de project bijdrage verder nog financiële voordelen?

Ja. Naast de overheidssubsidie voor de warmtepomp en onze bijdrage, kunt u voor de zonnepanelen BTW terugvragen.

 

Moet ik zelf de BTW voor de zonnepanelen terugvragen?

Ja. U bent verantwoordelijk voor het terugvragen van de BTW.

U kunt wel hulp krijgen. Becker Installatietechniek is door ons uitgekozen als leverancier voor de zonnepanelen. Zij kan voor u de BTW-teruggave verzorgen voor € 115,-

 

Wat als ik een van de eerste deelnemers ben?

De eerste 50 deelnemers ontvangen een extra bijdrage. Dit noemen we de pilot bonus. Deze  bedraagt € 500,-

 

Wanneer krijg ik mijn geld?

Wanneer u de installateur(s) heeft betaald, ontvangt u ook een bijdrage vanuit het project.

 

Wat moet ik doen om de bijdrage te ontvangen?

U vult het aanvraagformulier “subsidie Project pekela geeft gas” in en stuurt deze samen met een pdf-scan van de factuur, een bewijs van betaling (bankafschrift) en het adviesrapport naar pekelageeftgas@gmail.com.

De eerder verleende subsidie wordt vervolgens aan u uitbetaald.

 

Met wie ga ik straks een verplichting aan?

U koopt uw zonnepanelen en hybride warmtepomp bij een leverancier. Met hem gaat u de verplichting aan. Voor de eerste fase van het project zijn 2 installateurs uitgekozen. Warmtepompen worden geleverd door Schoonebeek Klimaattechniek en de zonnepanelen worden geleverd door Becker Installatietechniek.

schoonebeek-klimaattechniek.nl/cmcc/

becker-installatietechniek.nl/portfolio/zonnepanelen-installaties/

 

Ik ben al op redelijke leeftijd, hebben de besparingsmaatregelen nog wel nut?

Ja, een investering draagt direct bij aan de woonlasten verlaging. Maar belangrijker misschien nog wel, u draagt bij aan een schonere energievoorziening en leidt ook tot een waardevermeerdering van uw woning.

 

Ik heb al een redelijk goed geïsoleerd huis, wat kan het project dan voor mij betekenen?

Als het om huishoudens gaat richten we ons op twee zaken: kierafdichting en het plaatsen van een hybride warmtepomp (met zonnepanelen). Bij een goed geïsoleerd huis hoeven waarschijnlijk geen kieren te worden afgedicht. We kunnen ons mogelijk vooral richten op de plaatsing van een hybride warmtepomp en zonnepanelen. Dit scheelt u ook kosten.

 

Veelgestelde vragen: lening

 

Ik heb geen (spaar)geld om de investering te doen. Kan ik dan wel meedoen?

Als u geen (spaar)geld heeft om de investering te doen, is er, onder voorwaarden, de mogelijkheid om een lening af te sluiten bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Dit is een lening met een zeer lage rente. Er wordt binnen het project nog gekeken naar oplossingen voor mensen die niet voor deze lening in aanmerking komen.

 

Waar kan ik meer informatie vinden over de lening?

Op de website Energiebespaarlening.nl treft u meer informatie aan over de lening.

Veelgestelde vragen: subsidie

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Dit is afhankelijk van de maatregelen die in uw woning geadviseerd worden. U kunt van het Rijk subsidie krijgen voor de hybride warmtepomp, maar ook van ons project. In het advies dat u van ons ontvangt is een en ander nader uitgewerkt en uitgerekend.

 

En wanneer ontvang ik deze subsidie?

Subsidies kunnen aangevraagd worden nadat de warmtepomp is geïnstalleerd. Als aan alle voorwaarden is voldaan zal daarna uitbetaald worden.

Veelgestelde vragen: communicatie

 

Hoe kan ik de werkgroep bereiken?

De werkgroep is te bereiken via het mailadres: pekelageeftgas@gmail.com

 

Kan ik ook deelnemen aan de werkgroep?

Nieuwe werkgroepleden zijn van harte welkom. Als u graag een bijdrage levert, laat het ons gerust weten. Dat mag door iemand uit de werkgroep aan te schieten of door een mail te sturen naar pekelageeftgas@gmail.com

 

Ik zou graag advies willen geven aan de werkgroep, bij wie kan ik terecht?

U kunt een mail sturen naar pekelageeftgas@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now